Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania przygotowują do zarządzania własną firmą, kierowania zespołem pracowników oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Program kształcenia pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania planów i strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia praktyczne, w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne.

W ramach kierunku Zarządzanie oferujemy specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • administracja samorządowa i gospodarcza
 • rachunkowość i zarządzanie finansami

Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Zarządzanie będzie potrafił m.in.:

 • zarządzać zespołem pracowników,
 • zarządzać przedsiębiorstwem,
 • wykorzystywać  wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz pozyskiwać dane do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych,
 • przygotowywać analizy finansowe,
 • zarządzać projektami,
 • przygotować budżet oraz biznesplan,
 • założyć oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Zarządzanie znajdzie zatrudnienie:

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, zarówno państwowych, jak i prywatnych, jako menadżerowie, liderzy projektów lub na innych stanowiskach kierowniczych
 • w firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm
 • w ramach własnej działalności, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i w każdym zakresie
 • w działach HR
 • na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej
 • w mediach.

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach trzydniowych, w piątki – od godz. 17:30, soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski, angielski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Jeśli interesujesz się ekonomią, finansami, marketingiem, nie boisz się podejmowania odpowiedzialnych decyzji, swoją przyszłość i rozwój kariery widzisz w zdobywaniu kolejnych stopni menadżerskich we własnym biznesie, organizacjach pozarządowych, czy też instytucjach państwowych, masz osobowość lidera – zapisz się na studia do WWSB i po 3 latach odbierz dyplom ukończenia studiów w zakresie kierunku Zarządzanie.

Studiuj w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu – skorzystaj ze specjalnej promocji! *)

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa
za rok (- 20 %)
Opłata jednorazowa
za I semestr (- 20%)
opłata jednorazowa za
II semestr
opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2960 zł / 750 euro1520 zł / 385 euro1900 zł / 480 euro390 zł / 100 euro

 

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA
62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA
PL91 1020 4476 0000 8702 0364 2220

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

*) Kandydat na studia do WWSB, który złoży wymagane dokument rekrutacyjne do 31 lipca 2017 r., wpłaci wpisowe – otrzyma zniżkę 20% na pierwszy rok lub pierwszy semestr studiów.

136249558_400
115302570_400
104993233_400
Business Team bei einer Schulung um einen Laptop Computer