Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania przygotowują do zarządzania własną firmą, kierowania zespołem pracowników oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Program kształcenia pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania planów i strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia praktyczne, w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne.

W ramach kierunku Zarządzanie oferujemy specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • logistyka przedsiębiorstwa

Dokumenty *.pdf do pobrania:

Program studiów - Zarządzanie program studiów na kierunku Zarządzanie

Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Zarządzanie będzie potrafił m.in.:

 • zarządzać zespołem pracowników,
 • zarządzać przedsiębiorstwem,
 • wykorzystywać  wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz pozyskiwać dane do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych,
 • przygotowywać analizy finansowe,
 • zarządzać projektami,
 • przygotować budżet oraz biznesplan,
 • założyć oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Zarządzanie znajdzie zatrudnienie:

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, zarówno państwowych, jak i prywatnych, jako menadżerowie, liderzy projektów lub na innych stanowiskach kierowniczych
 • w firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm
 • w ramach własnej działalności, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i w każdym zakresie
 • w działach HR
 • na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej
 • w mediach.

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski, angielski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Jeśli interesujesz się ekonomią, finansami, marketingiem, nie boisz się podejmowania odpowiedzialnych decyzji, swoją przyszłość i rozwój kariery widzisz w zdobywaniu kolejnych stopni menadżerskich we własnym biznesie, organizacjach pozarządowych, czy też instytucjach państwowych, masz osobowość lidera – zapisz się na studia do WWSB i po 3 latach odbierz dyplom ukończenia studiów w zakresie kierunku Zarządzanie.

Studiuj w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu!

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za I semestropłata w ratach (kwota jednej raty)
1900 zł / 480 euro390 zł / 100 euro

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A.
PL 71 1090 1883 0000 0001 3583 1786
Kod SWIF: WBKPPLPP

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A.
PL 67 1090 1883 0000 0001 3583 1761

Kod BIC (Swift): WBKPPLPP

136249558_400
115302570_400
104993233_400
Business Team bei einer Schulung um einen Laptop Computer