Władze Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu

Będkowski_J

Rektor

Jarosław Będkowski – doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów podyplomowych z informatyki, studiów podyplomowych zarządzanie w oświacie, mgr matematyki. Specjalista z zakresu: przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, organizacji pracy, zarządzania personelem, rynku kapitałowego oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu. Założyciel oraz Rektor WSBiA, obecnie Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu, wieloletni nauczyciel akademicki, poprzednio także wizytator ds. informatyki Kuratorium Oświaty, koordynator ds. informatyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, były dyrektor szkół policealnych i nauczyciel informatyki, w początkowych latach kariery zawodowej założyciel i dyrektor firmy informatycznej ECOMP. Utworzył Instytut Umiejętności Stosowanych oraz Wydawnictwo Uczelniane, zorganizował wiele konferencji naukowych i olimpiad wiedzy społeczno-ekonomicznej dla uczniów klas maturalnych, a także kilkanaście konferencji metodycznych dla nauczycieli. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy zawodowej m. in. Medalem Europejskim za wysoką jakość w zakresie Szkolnictwa Wyższego nadanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Autor 2. monografii: Zasadnicze problemy organizacji pracy, Organizacja pracy w zarysie, a także podręcznika dla studentów „Marketing, rynek, logistyka”.

dziekan

Dziekan

Mirosław Matosek – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent studiów podyplomowych: zarządzanie w oświacie, pedagogika, wiedza o krajach rozwijających się, wycena nieruchomości. Od 20 lat wykładowca w uczelniach publicznych i niepublicznych, promotor kilkuset prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Autor ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w książkach z zakresu zarządzania, marketingu, logistyki i komunikacji biznesowej, współautor podręcznika „Zorientowani marketingowo”, brał czynny udział w czterdziestu konferencjach międzynarodowych. Redaktor tematyczny „International Journal of Innovation in Social Sciences and Engineering” i „Roczników WSBiA”. Przez osiem lat pracował jako dziennikarz (w prasie katolickiej i Media Corporation), jest autorem kilkuset reportaży i artykułów publicystycznych. Interesuje się również historią regionalną, od kilkunastu lat wygłasza referaty na Międzynarodowych Sympozjach Kościuszkowskich, jest autorem licznych publikacji poświęconych dziejom lokalnym. Wiceprezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Oddziału Regionalnego w Warszawie. Odznaczony tytułem i medalem „Zasłużony dla Tradycji Kościuszkowskiej” i srebrnym medalem „Zasłużony dla Związku Oficerów Rezerwy”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prodziekan

Hanna Będkowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, magister pedagogiki, absolwentka filologii niemieckiej, studiów podyplomowych zarządzanie w oświacie oraz studiów podyplomowych ewaluacji i egzaminowania. Specjalistka historii najnowszej, historii gospodarczej, historii wychowania, pedagogiki wczesnoszkolnej, języka niemieckiego i metodyki nauczania języka obcego, zajmuje się także etyką zawodową. Pełniła funkcję kanclerza WSBiA, obecnie jest prodziekanem Wydziału Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Wieloletnia nauczycielka akademicka, kilkukrotnie nagradzana i wyróżniania za osiągnięcia w pracy zawodowej. Autorka wielu publikacji z zakresu historii najnowszej, zastępca przewodniczącego komitetu redakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego, opiekunka Studenckiego Koła Naukowego „Politologów”, zorganizowała kilka konferencji naukowych z cyklu „Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia”, utworzyła Uniwersytet Trzeciego Wieku.