Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.03.2012r.

Akredytacja

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

Decyzją MNiSW (MNiSW-DNS-WUN-6014-23361-1/12) z dnia 30 marca 2012 r. otrzymała pozwolenie na działalność na czas nieokreślony.

W wyniku zrealizowanych procedur akredytacyjnych i wizytacji w WWSB, Państwowa Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła „koncepcję kształcenia, plan studiów i programy nauczania oraz rozbudowę bazy dydaktycznej, wzbogacenie zasobów bibliotecznych i rozwój wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia”.

Dokument *.pdf do pobrania:

Pozwolenie na działalność na czas nieokreślony

Socjologia

Dokument *.pdf do pobrania:

Decyzja dla kierunku Socjologia

Politologia

Dokument *.pdf do pobrania:

Decyzja dla kierunku Politologia

Logistyka

Dokument *.pdf do pobrania:

Decyzja dla kierunku Logistyka

Zarządzanie

Dokument *.pdf do pobrania:

Decyzja dla kierunku Zarządzanie

 Akredytacja dla kierunku Zarządzanie

Happy four designer people looking project on computer
Portrait of business people standing on the steps of stairs
Business Team bei einer Schulung um einen Laptop Computer