Приглашаем к знакомству с нашими факультетами:

Менеджмент
MBA
Фотография в новых СМИ
Логистика
Педагогика
Реклама
Социология
Журналистика
Аспирантура

Наши студенты происходят из разных стран

studenci wwsh Armenia

Nie zastanawiaj się dłużej – WWSB to Uczelnia dla Ciebie.

U podstawy błyskotliwej kariery niemal zawsze leży gruntowane wykształcenie. Młodzi ludzie, którym zależy na znalezieniu pracy dającej im satysfakcję oraz spełniającej oczekiwania finansowe, mają świadomość tego, że kluczem do osiągnięcia sukcesu są studia licencjackie na renomowanej uczelni. Równie istotna, co wybór dobrej uczelni, z punktu rozwoju przyszłej kariery, jest także możliwość rozpoczęcia nauki na kierunku, zgodnym z zainteresowaniami młodego człowieka. Polskie uczelnie oferują szereg, zarówno ścisłych, jak i humanistycznych, ciekawych i rokujących na przyszłość kierunków, takich jak np.: zarządzanie, politologia, logistyka, socjologia, pedagogika, fotografia, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, reklama. Osobom, które pragną rozpocząć studia, polecamy kontakt z dziekanatem uczelni.