Zasady rekrutacji

Zostań studentem Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu! Wystarczy, że złożysz komplet dokumentów.

Przyjdź i zobacz jakie to proste!

Rekrutacja trwa!

Podejmując studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu, masz gwarancję, że:

 • otrzymasz wykształcenie na najwyższym poziomie
 • będziesz studiował w bardzo dobrych warunkach i przyjaznej kameralnej atmosferze
 • masz realną szansę otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz socjalnego *)

*) nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych

Rekrutacja na studia trwa przez cały rok akademicki lub do wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Zasady rekrutacji są takie same dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkich kierunkach studiów w WWSB.

Rezerwacji miejsc dokonujemy po uiszczeniu opłaty wpisowego w wysokości 400 zł lub 100 euro (w przypadku osób studiujących w języku angielskim) i złożeniu formularza rekrutacyjnego przez internet, bądź osobiście w siedzibie uczelni.

Miejsce w gronie studentów będzie zagwarantowane po wpłaceniu wpisowego i złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych!

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM WWSB?

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 3 fotografie formatu 35 x 45 mm;
 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu;
 • Kserokopię paszportu;
 • Polisę ubezpieczeniową;
 • Zaświadczenie zdrowotne;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego. *)

 

*) Kurs języka polskiego można również odbyć w WWSB – szczegóły w Biurze Rekrutacyjnym.

 

KTO MOŻE STUDIOWAĆ?

Studia licencjackie:

Absolwenci szkół średnich legitymujący się świadectwem dojrzałości.
Studenci innych uczelni, którzy interesują się ekonomią, finansami, marketingiem itp.

 

Zarządzanie to wymarzone studia dla tych, którzy nie boją się podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji, myślą o prowadzeniu własnego biznesu i mają osobowość lidera. W zawodzie doskonale odnajdą się osoby o zainteresowaniach związanych z ekonomią, finansami, marketingiem itp.

Kierunek studiów Logistyka jest dla osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z branżą TSL (Transport Spedycja Logistyka). Studia przygotują do pracy na stanowiskach kierowniczych, związanych z logistyką, dadzą kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach oraz koordynowania ich przebiegu, a także analizy systemu logistycznego oraz łańcucha dostaw.

Socjologia to kierunek dla studentów zainteresowanych naukami społecznymi. To propozycja dla osób, które interesują się badaniami ludzi, ich zachowań konsumenckich, relacjami oraz zjawiskami zachodzącymi w społeczeństwie.

Politologia to studia dla osób interesujących się współczesnymi przemianami politycznymi i społecznymi,  zjawiskami zachodzącymi w świecie, dla osób śledzących zmieniającą się sytuację geopolityczną.

Wystarczy, że złożysz komplet dokumentów!
Przyjdź i zobacz jakie to proste!

Rozważasz przeniesienie się z innej uczelni do WWSB?

Złóż w Biurze Rekrutacji:

 • podanie do Dziekana
 • wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i ECTS.

Na tej podstawie Dziekan podejmie decyzję o przyjęciu, określi przedmioty, które mogą zostać uznane oraz zasady uzupełnienia różnic programowych. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu decyzji Dziekana, złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne.

zasady rekrutacji wwsh
100210465_400
Business people using a tablet
114278108_400
104708460_400
114527311_400
126519784_400