zaStudiaOplaty
Opłaty obowiązujące studentów przyjętych na rok akademicki 2018/2019

Studia w języku polskim

Kierunki: Zarządzanie, Logistyka, Socjologia, Politologia

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
1900 zł / 480 euro 390 zł / 100 euro

 

Na każdym z kierunków do opłaty czesnego na semestrach: I – VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł / 125 euro.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji, przy każdym z kierunków.

Studia w języku angielskim

Kierunki: Zarządzanie, Logistyka, Socjologia, Politologia

Wpisowe 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za rok
3400 euro

Kurs nauki języka polskiego dla obcokrajowców

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
160 godzin nauki80 godzin nauki
2000 zł/500 euro1000 zł/250 euro
Kurs roczny
2400 euro
Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

 

 

120753134_400
Group of students celebrating success in exams being cheerful throwing arms up
108690991_1920
Happy four designer people looking project on computer
112348926_400