zaStudiaOplaty
Opłaty obowiązujące studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Studia w języku polskim

Kierunki: Zarządzanie, Socjologia

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2.500 zł / 630 euro 450 zł / 120 euro

 

Kierunek: Logistyka

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestropłata w ratach
(kwota jednej raty)
2500 zł / 630 euro450 zł / 120 euro

 

Na każdym z kierunków do opłaty czesnego na semestrach: I – VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł / 125 euro.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji, przy każdym z kierunków.

Studia w języku angielskim

Kierunki: Zarządzanie, Logistyka

Entry fee € 100
Full time and extramural studies
One- time payment for one years
Area I 2400 euro
Area II 3800 euro

Area I – Post-Soviet States, UE, (except GB)
Area II – Asian and African countries, Non UE European Countries (including GB), north and south America countries and Australia.

 

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE w języku polskim

Master of Business Administration – najwyższy poziom edukacji związanej z biznesem.

Wpisowe 200 zł lub 50 euro

Studia niestacjonarne
opłata za rok studiówopłata za 1 semestr studiów
8.900 zł / 2.225 euro4.800 zł / 1.200 euro

 

Kurs nauki języka polskiego dla obcokrajowców

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
160 godzin nauki80 godzin nauki
2000 zł/500 euro1000 zł/250 euro
Kurs roczny
2400 euro
Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.
120753134_400
Group of students celebrating success in exams being cheerful throwing arms up
108690991_1920
Happy four designer people looking project on computer
112348926_400