Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu proponuje kandydatom bogatą ofertę studiów na kilku kierunkach i kilkunastu specjalnościach.

Rekrutacja na studia trwa przez cały rok akademicki lub do wyczerpania limitu miejsc. Zasady rekrutacji są takie same dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkich kierunkach studiów.

Kandydat na studia licencjackie wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz dostarcza komplet dokumentów rekrutacyjnych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty *.pdf do pobrania:

formularz studia licencjackie formularz zgłoszeniowy na studia licencjackie

104708460_400
Happy four designer people looking project on computer
Young beautiful smiling students portrait. Education background.