Praktyki studenckie – informacje

Celem praktyk studenckich jest przygotowanie studentów WWSB do zawodu przez wzbogacenie procesu dydaktycznego realizowanego w trakcie studiów o wiedzę i doświadczenie zdobyte w miejscu odbywania praktyk. Uwzględniając specyfikę kierunków studiów, specjalności oraz organizację studiów w WWSB, praktyki studenckie realizowane są przede wszystkim na drugim roku studiów licencjackich, wiążąc się z określonym profilem kształcenia służącym pozyskiwaniu doświadczeń i umiejętności specyficznych dla pracy w zawodzie i muszą być zakończone do końca szóstego semestru studiów jako warunek jego zaliczenia.

Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe na przyszłość. W jej ramach można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty. Praktyki na studiach o profilu praktycznym trwają minimum trzy miesiące.

Regulamin i program praktyk studenckich

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Regulamin praktyk studenckich

regulamin studiów Program praktyk

112348926_400
104708460_400
Stitched Panorama