Politologia

Studia na kierunku Politologia pozwolą na wszechstronne przygotowanie absolwenta do kreatywnej analizy zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych, formułowania własnej oceny na podstawie obserwacji świata polityki przy zachowaniu krytycyzmu w wyrażaniu opinii. Student uzyska ogólne, interdyscyplinarne wykształcenie, pozwalające zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Będzie przygotowany do pracy w urzędach samorządowych i organach administracji państwowej, a także partiach politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych oraz w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, przyszłych pracodawców naszych absolwentów koncepcję kształcenia na kierunku Politologia dostosowaliśmy do potrzeb jednostek samorządowych zainteresowanych wdrażaniem innowacji.

 

W ramach kierunku Politologia oferujemy specjalności:

 • stosunki międzynarodowe
 • administracja publiczna
 • marketing i doradztwo polityczne

 

Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Politologia w trakcie trzyletnich studiów otrzyma wiedzę na temat warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych poziomach, państwa, władzy, polityki, administracji oraz prawa, także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym,

 

Absolwenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Politologia znajdą zatrudnienie w:

 • organach administracji publicznej
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • firmach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich
 • biurach poselskich
 • jako pracownicy mediów
 • organizacjach pozarządowych oraz korporacjach
 • partiach politycznych
 • administracji wymiaru sprawiedliwości, organach ochrony prawnej, organach penitencjarnych
 • organach podporządkowanych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (m. in.: Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna)
 • instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (m. in.: Straż Gminna – Miejska, Straż Leśna, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia).

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach trzydniowych, w piątki – od godz. 17:30, soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski, angielski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

Interesuje cię świat wielkiej polityki, zastanawiasz się jak zdobyć wiedzę i umiejętności w tym obszarze zapisz się na studia na kierunku Politologia w WWSB.

Rekrutacja trwa!

Studiuj w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu!

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za I semestr opłata w ratach (kwota jednej raty)
1900 zł / 480 euro 390 zł / 100 euro

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A.
PL 71 1090 1883 0000 0001 3583 1786
Kod SWIF: WBKPPLPP

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A.
PL 67 1090 1883 0000 0001 3583 1761

Kod BIC (Swift): WBKPPLPP

 

Politicians consulting at international forum
Portrait of business people standing on the steps of stairs
Businesswoman standing on stage and reporting for audience
126405427_400