Logistyka

Studia licencjackie na kierunku Logistyka w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu gruntownie przygotują studentów do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu. Wiedza przekazywana studentom w trakcie trzyletnich studiów licencjackich obejmuje szerokie spektrum zagadnień w obszarach ekonomicznym, organizacji i zarządzania oraz technicznym. Zdobywają kompetencje, począwszy od organizacji cyklów dostaw, po zarządzanie działami obsługi klienta. Studenci poznają praktyczne aspekty funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwach, co ułatwi odnalezienie się w przyszłej pracy zawodowej, w  firmach transportowych i spedycyjnych.

Programy studiów jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które absolwent zdobędzie w ramach trzyletnich studiów w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu znajdą zastosowanie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, działających w branżach transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Podczas pierwszego roku studiów na kierunku Logistyka lub Zarządzanie przekazujemy podstawową wiedzę kierunkową, a następnie w kolejnych latach studiów student realizuje, w ramach wybranej specjalności, przedmioty, które gwarantują zdobycie praktycznych umiejętności w wybranej dziedzinie i dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy.

W ramach kierunku Logistyka oferujemy specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie
 • zarządzanie transportem lądowym

Dokumenty *.pdf do pobrania:

Program studiów - Logistyka program studiów na kierunku Logistyka

Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Logistyka posiada m.in.:

 • wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego
 • kompetencje interpersonalne i przywódcze do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla kierowniczego w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna
 • zna istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych
 • jest przygotowany do pracy w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw
 • jest wszechstronnie przygotowanym specjalistą

 

Absolwenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Logistyka znajdą zatrudnienie w:

 • firmach produkcyjnych, logistycznych
 • przedsiębiorstwach transportowych
 • firmach doradczych zajmujących się logistyką
 • centrach logistycznych
 • jako spedytorzy
 • jako specjaliści ds. planowania w działach logistyki

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski, angielski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Jeśli zamierzasz swoją przyszłość związać z firmami świadczącymi usługi transportowe, handlowe, czy dystrybucyjne, nie boisz się podejmowania odpowiedzialnych decyzji, chcesz pełnić funkcje  kierownicze w centrach logistycznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą, związaną ze świadczeniem usług logistycznych – zapisz się na studia do WWSB i po 3 latach odbierz dyplom ukończenia studiów w zakresie kierunku Logistyka.

Studiuj w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu!

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za I semestr
opłata w ratach (kwota jednej raty)
     2500 zł / 630 euro
     450 zł / 120 euro

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A.
PL 71 1090 1883 0000 0001 3583 1786
Kod SWIFT: WBKPPLPP

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A.
PL 67 1090 1883 0000 0001 3583 1761

Kod BIC (Swift): WBKPPLPP

 

123453185_400
114278108_400
Large container carrier is at sea.