REKRUTACJA TRWA!

Zapraszamy na nową stronę poświęconą studiom MBA


STUDIA PODYPLOMOWE

 

Master of Business Administration – najwyższy poziom edukacji dla ludzi biznesu.

Master of Business Administration to najbardziej rozpoznawalny na świecie i prestiżowy program kwalifikacji menedżerskich w formie studiów podyplomowych. Głównym celem naszych studiów MBA jest dostarczenie słuchaczom jak najnowocześniejszej  wiedzy z dziedziny zarządzania, stanowiącej podstawę do rozwoju, szeroko rozumianych, praktycznych umiejętności menedżerskich. Absolwenci naszych studiów MBA zdobywają i doskonalą  takie umiejętności jak: analiza i metody rozwiązywania sytuacji problemowych w zarządzanej organizacji, kreowanie strategii rozwojowych, skuteczne i sprawne podejmowania decyzji, prowadzenia skutecznych negocjacji, komunikowanie się oraz współdziałania z innymi, umiejętność poruszania się po polskim jak i międzynarodowym rynku finansowym.

Opracowany, przez światowej klasy zespół ekspertów z dziedziny zarządzania, program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy programu MBA z aktualnymi warunkami gospodarczymi, różnicami kulturowymi i obyczajowymi występującymi w zglobalizowanym środowisku biznesowym, a także uwarunkowaniami społecznymi oraz geopolitycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie, tak zaprojektowanego i przeprowadzonego z największą starannością, przy współudziale wybitnych specjalistów, naukowców i szerokiego grona praktykujący managerów, studiów przygotowują absolwentów do kierowania firmami tak na rynku polskim jak i światowym.

 

Dlaczego MBA?

Master of Business Administration to najwyższy poziom edukacji skierowanej dla ludzi biznesu. Studia te są kluczem do rozwoju kariery zawodowej, poszerzają horyzonty, uzupełniają wiedzę, doskonalą umiejętności, w rankingach zarobków, wśród managerów, absolwenci MBA zajmują najwyższe pozycje. Uczestnictwo w studiach jest także nieocenionym źródłem wartościowych kontaktów zawodowych i towarzyskich, gdyż nasi słuchacze rekrutują się z bardzo zróżnicowanych środowisk biznesowych, gospodarczych jak i politycznych.

Od 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów MBA (po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

Dla kogo przygotowaliśmy nasze studia?

Program MBA w WWSB  został  przygotowany z uwzględnieniem potrzeb rozwoju zawodowego kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest niezbędne w rozwoju kariery, oraz dla tych osób, które pragną rozwinąć swoją wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne w wymagających i zróżnicowanych sytuacjach biznesowych. Studia umożliwiają  ugruntowanie wiedzy i nabycie nowych umiejętności jak i nowego, szerszego spojrzenia na prowadzenie i rozwijanie biznesu w kraju i poza jego granicami. Są one również najlepszym wyborem dla osób zajmujących stanowiska zarządcze, nie posiadających wykształcenia menedżerskiego a pragnących nabyć kompetencje właśnie w tym zakresie.

 

Program studiów

 • Instytucje Unii Europejskiej 
 • Kreatywność i zarządzanie talentami
 • Controlling menedżerski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • Innowacyjne przywództwo i rozwój
 • Ochrona informacji niejawnych i przeciwdziałanie wywiadowi gospodarczemu
 • Zarządzanie strategiczne
 • Pieniądz i bankowość
 • Prawo finansowe i skarbowość (wykład)
 • Prawo cywilne i handlowe (wykład)
 • Prawo pracy
 • Międzynarodowe środowisko biznesowe – analiza porównawcza kultur
 • Statystyka w biznesie
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
 • Prawo przedsiębiorców
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami
 • Public relations – komunikacja i autoprezentacja przed kamerą
 • Zachowania w organizacji i coaching
 • Negocjacje biznesowe
 • Prawo własności intelektualnej 
 • Corporate Social Responsibility – etyka biznesu
 • Narzędzia budowania i kierowania zespołami
 • Inteligencja emocjonalna EQ
 • Kontrola zarządcza

 

Organizacja i forma studiów

Tryb: Studia zaoczne – zajęcia w soboty i niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu

 • Czas trwania studiów: 1 rok; 2 semestry

Język wykładowy: język polski lub język angielski

Uzyskiwany dyplom: 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych programu Master of Business Administration wydawane przez Warszawską Wyższą Szkołę Biznesu oraz certyfikat w języku angielskim.

 

Metody nauczania

Szczególny nacisk podczas zajęć kładziemy na interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies)
 • dyskusje i pracę w grupach
 • realizację projektów
 • symulacje oraz prezentacje.

Kluczowym elementem programu MBA jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach.

 

Warunki ukończenia studiów 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w formie testu wielokrotnego wyboru przed komisją egzaminacyjną.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas całych studiów.

 

Rekrutacja trwa!

Rekrutacja trwa!

Wykładowcy to eksperci
z różnych dziedzin biznesu

Językiem wykładowym jest język
polski lub angielski

Studia zaoczne
zajęcia w soboty i niedziele,
nie częściej niż 2 razy w miesiącu

Interaktywny charakter
prowadzonych zajęć

Symulacyjne gry menagerskie

Business case’y

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Portrait of business people standing on the steps of stairs
Indoor business conference for managers.
106861962_400
Business Team bei einer Schulung um einen Laptop Computer