REKRUTACJA TRWA!

 


STUDIA PODYPLOMOWE

Master of Business Administration – najwyższy poziom edukacji związanej z biznesem.

MBA to półtoraroczny program składający się z cyklu zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie oraz doradczego projektu dyplomowego. Program studiów MBA został opracowany i dostosowany do oczekiwań rynku tak, aby umożliwić osobom o różnych profilach wykształcenia uzupełnienie kwalifikacji oraz zdobycie najnowszej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania.

Zajęcia w języku polskim prowadzone są w formie dwudniowych sesji, odbywających się raz, dwa razy w miesiącu, to ok. 22 przedmioty, ponad 309 godziny zajęć.

Dla kogo przygotowaliśmy nasze studia?

Praktyczny program studiów MBA skierowany jest do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe i posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie. Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu.

Absolwenci studiów MBA mogą liczyć na lepsze stanowiska oraz wyższe wynagrodzenie. Dyplom ukończenia studiów otwiera okno na nowe perspektywy zawodowe.

Co dajemy Słuchaczom? 

 • kompleksową wiedzę dotyczącą różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem
 • umiejętności stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania
 • możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami reprezentującymi różne branże
 • okazję do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firm oraz karier zawodowych uczestników studiów
 • motywację do dalszego rozwoju
 • certyfikat w języku angielskim
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z liczbą zrealizowanych ECTS

KADRA DYDAKTYCZNA 

Wykładowcy to absolwenci uczelni zagranicznych, menedżerowie, praktycy biznesu, właściciele firm doradczo-szkoleniowych posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów z programów MBA w Polsce i za granicą.

PROGRAM studiów

 • Zasady zarządzania mieniem państwowym i samorządowym
 • Zarządzanie operacyjne i strategiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami i ryzykiem w projekcie
 • Zamówienia publiczne
 • Ochrona informacji niejawnych i przeciwdziałanie wywiadowi gospodarczemu
 • Aspekty strategiczne i biznesowe bezpieczeństwa energetycznego
 • Prawo finansowe i skarbowość
 • Prawo cywilne i handlowe 
 • Prawo pracy 
 • Rachunkowość finansowa 
 • Międzynarodowe środowisko biznesowe – analiza porównawcza kultur
 • Ekonomia menedżerska
 • Symulacyjna gra menedżerska
 • Statystyka w biznesie
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
 • Public relations – komunikacja i autoprezentacja przed kamerą
 • Zachowania w organizacji i coaching
 • Negocjacje biznesowe
 • Etykieta biznesowa oraz protokół dyplomatyczny
 • Corporate Social Responsibility – etyka biznesu
 • Prawo Unii Europejskiej w sferze wspólnego rynku
 • Zajęcia integracyjne

MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu:

 • słuchacze MBA to partnerzy w realizacji programu – poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, dzielenie się swoimi doświadczeniami i know-how stają się współtwórcami programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć
 • organizacja studiów oparta jest na partnerskim podejściu do słuchaczy, którzy podczas całego toku studiów mogą liczyć na pomoc opiekuna grupy
 • partnerskie relacje istnieją także pomiędzy słuchaczami: wymiana wiedzy i doświadczeń, networking czy praca w zespołach projektowych to tylko niektóre z zalet, jakie daje wspólne studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów,
 • wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania:  warsztatów, dyskusji panelowych, analiz przypadków, gry biznesowej – wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym,
 • słuchaczami studiów MBA są osoby posiadające doświadczenie zawodowe, dzięki czemu zajęcia są dla uczestników okazją do dzielenia się wiedzą.

METODY NAUCZANIA 

Praktyczne aspekty programu pozwalają wydobyć aktywne formy zajęć: symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach. Ważnym elementem studiów jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach oraz łączenie doświadczeń i wiedzy wykładowców z doświadczeniami zawodowymi uczestników, dzięki czemu słuchacze mogą poszerzyć umiejętności realnie przydatne w pracy menedżera

Studia: podyplomowe

w zakresie: Master of Business Administration

Tryb:
-studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się raz, dwa razy w miesiącu w sesjach dwudniowych – soboty, niedziele).
Czas trwania studiów: 1,5 roku; 3 semestry
Język wykładowy: polski lub angielski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku to 15 osób.
Uzyskiwany dyplom: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration wydawane przez Warszawską Wyższą Szkołę Biznesu oraz certyfikat w języku angielskim.

Rekrutacja trwa!

Studiuj w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu!

Wpisowe 200 zł lub 50 euro

Studia niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach (kwota jednej z 15 rat miesięcznych)
4.400 zł / 1.100 euro 980 zł / 250 euro

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A.
PL 71 1090 1883 0000 0001 3583 1786
Kod SWIF: WBKPPLPP
Kod BIC (Swift): WBKPPLPP

Portrait of business people standing on the steps of stairs
Indoor business conference for managers.
106861962_400
Business Team bei einer Schulung um einen Laptop Computer