STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie: Zarządzania dla kadry menedżerskiejMaster of Business Administration

MBA to roczny program składający się z cyklu zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie oraz doradczego projektu dyplomowego. Program studiów MBA został opracowany i dostosowany do oczekiwań rynku tak, aby umożliwić osobom o różnych profilach wykształcenia uzupełnienie kwalifikacji oraz zdobycie najnowszej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania.

Zajęcia w języku polskim prowadzone są w formie dwudniowych sesji, odbywających się raz w miesiącu. 22 przedmioty, łącznie 302 godziny zajęć.

ADRESACI  studiów

Praktyczny program MBA skierowany jest do kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest konieczne w celu rozwoju kariery oraz dla osób, które potrzebują nabyć lub udoskonalić umiejętności menedżerskie. Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu.

CEL studiów

Celem programu jest dostarczenie słuchaczom solidnych podstaw teoretycznych w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze, wsparte solidną wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu, psychologii i ekonomii.

KADRA DYDAKTYCZNA 

Wykładowcy to absolwenci uczelni zagranicznych, menedżerowie, praktycy biznesu, właściciele firm doradczo-szkoleniowych posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów z programów MBA w Polsce i za granicą.

MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu:

  • słuchacze MBA to partnerzy w realizacji programu – poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, dzielenie się swoimi doświadczeniami i know-how stają się współtwórcami programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć
  • organizacja studiów oparta jest na partnerskim podejściu do słuchaczy, którzy podczas całego toku studiów mogą liczyć na pomoc opiekuna grupy
  • partnerskie relacje istnieją także pomiędzy słuchaczami: wymiana wiedzy i doświadczeń, networking czy praca w zespołach projektowych to tylko niektóre z zalet, jakie daje wspólne studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów,
  • wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania:  warsztatów, dyskusji panelowych, analiz przypadków, gry biznesowej – wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym,
  • słuchaczami studiów MBA są osoby posiadające doświadczenie zawodowe, dzięki czemu zajęcia są dla uczestników okazją do dzielenia się wiedzą.

METODY NAUCZANIA 

Praktyczne aspekty programu pozwalają wydobyć aktywne formy zajęć: symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach. Ważnym elementem studiów jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach oraz łączenie doświadczeń i wiedzy wykładowców z doświadczeniami zawodowymi uczestników, dzięki czemu słuchacze mogą poszerzyć umiejętności realnie przydatne w pracy menedżera

Studia: podyplomowe

w zakresie: Zarządzania dla kadry menedżerskiej – Master of Business Administration


Tryb:
-studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sesjach dwudniowych – soboty, niedziele).
Czas trwania studiów: 1 rok, 2 semestry
Język wykładowy: polski, angielski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku to 15 osób.
Uzyskiwany dyplom: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania dla kadry menedżerskiej Master of Business Administration wydawane przez Warszawską Wyższą Szkołę Biznesu oraz certyfikat.

Rekrutacja trwa!
Portrait of business people standing on the steps of stairs
Indoor business conference for managers.
106861962_400
Business Team bei einer Schulung um einen Laptop Computer