Students in a park

Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzanie przygotowują do zarządzania własną firmą, kierowania zespołem pracowników oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

108525020_400

Logistyka

Studia na kierunku Logistyka gruntownie przygotują studentów do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu. Wiedza obejmuje szerokie spektrum zagadnień w obszarze ekonomii, organizacji i zarządzania oraz technicznym.

Students.

Socjologia

Kierunek dla osób, których pasją jest praca z ludźmi i wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, do osób zainteresowanych kulturą oraz procesami zmian w świecie.

Studio Portrait Of Three University Students

STUDIA MBA

Master of Business Administration – najwyższy poziom edukacji skierowanej do ludzi biznesu. MBA to klucz do rozwoju kariery zawodowej, to studia uzupełniające wiedzę, doskonalące umiejętności.
Program studiów stanowi doskonałą synergię teorii i praktyki, otwierając nowe perspektywy i nowe możliwości.

Young beautiful smiling students portrait. Education background.

Pedagogika

Studia na kierunku Pedagogika kierujemy do osób zainteresowanych wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem. Rozwiną u studentów aktywności poznawcze, przygotują do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym.

118348488_400

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, niezbędne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu dziennikarza.

126519784_400

Fotografia w nowych mediach

W ramach studiów fotograficznych realizujemy dwie specjalności fotograficzne: Fotografia w nowych mediach i Sztuka fotografii w kulturze. Nauka opiera się na zdobyciu solidnej wiedzy teoretycznej z dziedziny fotografii, ale przede wszystkim na licznych warsztatach praktycznych, rozwijających twórcze myślenie.
101381763_400

Marketing medialny i PR

Specjalność Marketing medialny i public relations umożliwi zdobycie specjalistycznej wiedzy kierunkowej, zarówno z zakresu samego public relations, marketingu medialnego i reklamy, jak i komunikowania i medioznawstwa – czyli podstaw potrzebnych do pracy w zawodzie specjalisty PR.