We invite you to familiarize yourself with our fields and specialties:

Management
MBA
Photography
Logistics
Pedagogy
Advertisment
Sociology
Jurnalism
Post-graduate education

Our students come from different countries

studenci wwsh Armenia

Do not hesitate any longer, The Warsaw University of Business is the University for you.

U podstawy błyskotliwej kariery niemal zawsze leży gruntowane wykształcenie. Młodzi ludzie, którym zależy na znalezieniu pracy dającej im satysfakcję oraz spełniającej oczekiwania finansowe, mają świadomość tego, że kluczem do osiągnięcia sukcesu są studia licencjackie na renomowanej uczelni. Równie istotna, co wybór dobrej uczelni, z punktu rozwoju przyszłej kariery, jest także możliwość rozpoczęcia nauki na kierunku, zgodnym z zainteresowaniami młodego człowieka. Polskie uczelnie oferują szereg, zarówno ścisłych, jak i humanistycznych, ciekawych i rokujących na przyszłość kierunków, takich jak np.: zarządzanie, politologia, logistyka, socjologia, pedagogika, fotografia, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, reklama. Osobom, które pragną rozpocząć studia, polecamy kontakt z dziekanatem uczelni.