Władze Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu

Będkowski_J

Rektor

Jarosław Będkowski – doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów podyplomowych z informatyki, studiów podyplomowych zarządzanie w oświacie, mgr matematyki. Specjalista z zakresu: zarządzania strategicznego, organizacji pracy, zarządzania personelem, rynku kapitałowego oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu. Założyciel oraz Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, wieloletni nauczyciel akademicki, poprzednio także wizytator ds. informatyki Kuratorium Oświaty, koordynator metodyczny ds. informatyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, były dyrektor szkół policealnych, nauczyciel szkół średnich matematyki i informatyki, w początkowych latach kariery zawodowej był założycielem i dyrektorem firmy komputerowej ECOMP. Utworzył Instytut Umiejętności Stosowanych w Warszawie oraz Wydawnictwo Uczelniane WSBiA, zorganizował wiele konferencji naukowych, organizował olimpiady wiedzy społeczno-ekonomicznej dla uczniów klas maturalnych, a także kilkanaście konferencji przedmiotowo-metodycznych dla nauczycieli. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy zawodowej m. in. Medalem Europejskim za wysoką jakość w zakresie Szkolnictwa Wyższego nadanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Autor monografii: Zasadnicze problemy organizacji pracy oraz Organizacja pracy w zarysie, a także podręcznika dla studentów „Marketing, rynek, logistyka”.