Władze Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu

Będkowski_J

Rektor

Władze Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu

Jarosław Będkowski – doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów podyplomowych z informatyki, studiów podyplomowych zarządzanie w oświacie, mgr matematyki. Specjalista z zakresu: przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, organizacji pracy, zarządzania personelem, rynku kapitałowego oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu. Założyciel oraz Rektor WSBiA, obecnie Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu, wieloletni nauczyciel akademicki, poprzednio także wizytator ds. informatyki Kuratorium Oświaty, koordynator ds. informatyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, były dyrektor szkół policealnych i nauczyciel informatyki, w początkowych latach kariery zawodowej założyciel i dyrektor firmy informatycznej ECOMP. Utworzył Instytut Umiejętności Stosowanych oraz Wydawnictwo Uczelniane, zorganizował wiele konferencji naukowych i olimpiad wiedzy społeczno-ekonomicznej dla uczniów klas maturalnych, a także kilkanaście konferencji metodycznych dla nauczycieli. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy zawodowej m. in. Medalem Europejskim za wysoką jakość w zakresie Szkolnictwa Wyższego nadanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Autor 2. monografii: Zasadnicze problemy organizacji pracy, Organizacja pracy w zarysie, a także podręcznika dla studentów „Marketing, rynek, logistyka”.