Socjologia

Kierunek skierowany jest do osób, które pasjonuje praca z ludźmi i wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, do osób zainteresowanych kulturą, procesami zmian w świecie. Trzyletnie studia socjologiczne pozwolą lepiej zrozumieć mechanizmy ludzkich zachowań, a także wyjaśnić przebieg procesów społecznych, tych związanych z marketingiem, jak i sprzedażą.

Student Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Socjologia posiadać będzie wiedzę ogólną z zakresu socjologii, poszerzoną o podstawy nauk społecznych, znać będzie podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii i ekonomii. Dysponować będzie ogólną wiedzą o relacjach między socjologią a innymi naukami społecznymi, o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi naukami społecznymi.

 

W ramach kierunku Socjologia oferujemy specjalności:

 • socjologia mediów i kultury popularnej
 • socjologia organizacji i zarządzania
 • doradztwo zawodowe i personalne

Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Socjologia zdobędzie umiejętności m.in.:

 • przygotowana, przeprowadzania i analizy wyników badań marketingowych i opinii publicznej
 • potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów
 • zastosowania zagadnień związanych z Human Resources i Public Relations
 • jest przygotowany do aktywnego działania przy opracowaniu i realizacji projektów społecznych, podejmowanych przez różne organizacje i instytucje
 • zwraca uwagę na możliwości zastosowania różnych metod w badaniu i analizowaniu procesów i zjawisk społecznych
 • posiądzie wiedzę na temat społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej
 • rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych

 

Absolwenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu kierunku Socjologia znajdą zatrudnienie w:

 • firmach marketingowych i agencjach Public Relations
 • domach mediowych
 • agencjach badania rynku i opinii publicznej
 • działach personalnych, agencje doradztwa personalnego, agencjach headhunterskich
 • sektorze publicznym
 • placówkach oświatowych i kulturalnych, mediach, wydawnictwach prasowych, radiu, telewizji

Interesujesz się badaniami ludzi, ich zachowań konsumenckich, relacjami oraz zjawiskami zachodzącymi w społeczeństwie – studia na kierunku Socjologia w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu są dla Ciebie, to podczas studiów licencjackich lepiej zrozumiesz mechanizmy ludzkich zachowań. Socjologia pomoże Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo.

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach trzydniowych, w piątki – od godz. 17:30, soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski, angielski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Studiuj w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa
za rok
opłata jednorazowa za
semestr
opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3700 zł / 930 euro1900 zł / 480 euro390 zł / 100 euro

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A.
PL67 1090 1883 0000 0001 3583 1761

Kod BIC (Swift): WBKPPLPP

 

101381763_400
100210543_400
114527311_400
Students working together on academic project